Στις 18 Μαρτίου 2012 συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση Εκλογοαπολογιστική του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων.

            Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα 3μελή Εφορευτική Επιτροπή που πραγματοποίησε αρχαιρεσίες για τα όργανα του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό, στις 1 Απριλίου 2012.

Στις αρχαιρεσίες στις 1 Απριλίου 2012

ψήφισαν 147. Είχαμε 147 έγκυρα ψηφοδέλτια

Εκλέχτηκαν

Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά σειρά εκλογής οι εξής: Ζωίδης Μιχάλης, Παπαδήμα Ελένη, Κλεφτοδήμος Δημήτρης, Ζαχαροπούλου Ελένη, Μαργώνης Γιώργος, Παππάς Θανάσης, Χαρατσόγλου Στέφανος, Τσιουραντάνης Απόστολος, Τζανετέας Κώστας.

(Αναπληρωματικοί είναι: Φέτση Γεωργια, Κουτσιλιέρη Βαρβάρα, Δέλγας Γιώργος)

 Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Κατά σειρά εκλογής οι εξής: Μαραγκουδάκης Κώστας, Κατσούλης Θωμάς, Τσίμπος Μιχάλης

(Αναπληρωματικός: Παπανικολάου Αλέξανδρος)

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

Πρόεδρος                    : Ζωίδης Μιχάλης

Αντιπρόεδρος              : Κλεφτοδήμος Δημήτρης

Γενικός Γραμματέας   : Παπαδήμα Ελένη

Ταμίας                         : Μαργώνης Γιώργος

Μέλη                           : Ζαχαροπούλου Ελένη, Παππάς Θανάσης, Τζανετέας                                                         

Κώστας, Τσιουραντάνης Απόστολος Χαράτσογλου   Στέφανος,  

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος: Μιχάλης Ζωίδης    Η Γραμματέας: Ελένη Παπαδήμα