Παραδοσιακοί χοροί: 2021 - 2022

                                                                                                    

Δευτέρα:      5.00 μμ  Παραδοσιακοί χοροί ενηλίκων (αρχάριων) και τις

                    επόμενες ώρες προχωρημένων και πολύ προχωρημένων

 

Πέμπτη:        5.00 μμ ~  6.00 μμ             Παραδοσιακοί χοροί παιδιών (αρχαρίων)

                     6.15 μμ ~ 7.15 μμ              Παραδοσιακοί χοροί παιδιών (προχωρημένων)

Δημοτικοί χοροί - πρόγραμμα 2019-2020

 Δημοτικοί χοροί ενηλίκων

 

Κάθε    Δευτέρα:                 

5.00 μμ ~ 8.00 μμ             Δημοτικοί χοροί αρχαρίων (ενηλίκων)

6.00 μμ ~ 8.30 μμ             Δημοτικοί χοροί Β’ έτος (ενηλίκων)

7.00 μμ ~ 9.30 μμ             Δημοτικοί χοροί Γ’ και Δ’ έτος (ενηλίκων)

7.30 μμ ~ 10.30 μμ            Δημοτικοί χοροί προχωρημένων

7.30 μμ ~ 8.00 μμ             Όλοι μαζί Δημοτικό τραγούδι

 

Δημοτικοί χοροί παιδιών

κάθε Πέμπτη:                   

5.00 μμ ~  6.00 μμ             Δημοτικοί χοροί παιδιών προσχολικής ηλικίας

6.00 μμ ~  7.00 μμ             Δημοτικοί χοροί παιδιών προχωρημένων

Παραδοσιακοί χοροί 2016-2017

- Παραδοσιακοί χοροί για μαθητές
Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες.
Kάθε Δευτέρα:
5:30 μ.μ. - 7:30 μ.μ. αρχάριοι
6:30 μ.μ. - 8:30 μ.μ. λίγο προχωρημένοι
7.00 μ.μ  -10:00μ.μ πολύ προχωρημένοι

-παραδοσιακοί χοροί για νήπια (4-6 ετών)
 Κάθε Δευτέρα   4.30μ.μ - 5.30μ.μ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 2017-2018

Κάθε Δευτέρα:
4.30 μμ ~ 5.30 μμ Δημοτικοί χοροί νηπίων (4-6,5 ετών)
5.30 μμ ~ 7.30 μμ Δημοτικοί χοροί αρχαρίων (ενηλίκων)
6.30 μμ ~ 8.30 μμ Δημοτικοί χοροί λίγο προχωρημένων
7.30 μμ ~ 10.30 μμ Δημοτικοί χοροί πολύ προχωρημένων

Δασκάλα Παραδοσιακών Χορών - Αγγελική Καραγιώργου  

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την συμμετοχή σας
στα παραπάνω τμήματα στο τηλέφωνο 6946 509575 (Ντίνα Κλεφτοδήμου)

Μαθήματα Παραδοσιακών χορών

Δευτέρα: 

5μμ-7μμ   Δημοτικοί χοροί αρχαρίων                                               

6μμ-8.30μμ Δημοτικοί χοροί λίγο προχωρημένων

7μμ-10μμ   Δημοτικοί χοροί πολύ προχωρημένων