Χορωδία για ενήλικες 2021-2022

Τετάρτη:       5.30 μμ ~ 7.00 μμ       Χορωδία για ενήλικες

Χορωδία για ενήλικες 2019-2020

Κάθε Τρίτη

6.00 μμ ~ 7.30 μμ         Χορωδία για ενήλικες

στην αίθουσα του πάρκου ΚΑΠΑΨ(Τριφυλλίας και Λάμψα) (Είσοδος από οδό Λάκωνος 9)

 με υπεύθυνο τον κ. Φώτη Κοπανιτσάνο.


Χορωδία για ενήλικους 2017-2018

Κάθε Τρίτη 6.00 μμ ~ 7.30 μμ  Χορωδία για ενήλικους 

στην αίθουσα του πάρκου ΚΑΠΑΨ
(Τριφυλλίας και Λάμψα) (Είσοδος από οδό Λάκωνος 9)

 με υπεύθυνο τον κ. Φώτη Κοπανιτσάνο.

Χορωδία για ενήλικες 2018-2019

Κάθε Τρίτη 6.00 μμ ~ 7.30 μμ  Χορωδία για ενήλικους 

στην αίθουσα του πάρκου ΚΑΠΑΨ
(Τριφυλλίας και Λάμψα) (Είσοδος από οδό Λάκωνος 9)

 με υπεύθυνο τον κ. Φώτη Κοπανιτσάνο.

Xορωδία 2016-2017

- Xορωδία:
 Kάθε Τρίτη  6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ.