Κάθε Τρίτη

6.00 μμ ~ 7.30 μμ         Χορωδία για ενήλικες

στην αίθουσα του πάρκου ΚΑΠΑΨ(Τριφυλλίας και Λάμψα) (Είσοδος από οδό Λάκωνος 9)

 με υπεύθυνο τον κ. Φώτη Κοπανιτσάνο.