Τετάρτη:       5.30 μμ ~ 7.00 μμ       Χορωδία για ενήλικες