Κάθε Δευτέρα:
4.30 μμ ~ 5.30 μμ Δημοτικοί χοροί νηπίων (4-6,5 ετών)
5.30 μμ ~ 7.30 μμ Δημοτικοί χοροί αρχαρίων (ενηλίκων)
6.30 μμ ~ 8.30 μμ Δημοτικοί χοροί λίγο προχωρημένων
7.30 μμ ~ 10.30 μμ Δημοτικοί χοροί πολύ προχωρημένων

Δασκάλα Παραδοσιακών Χορών - Αγγελική Καραγιώργου  

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την συμμετοχή σας
στα παραπάνω τμήματα στο τηλέφωνο 6946 509575 (Ντίνα Κλεφτοδήμου)