Παραδοσιακοί χοροί: 2022 - 2023

Πρόγραμμα Τμήματος

Δευτέρα:

16:15 – 17:15 Παραδοσιακοί χοροί Μικρά (αρχάριων)

17:15 – 18:15 Παραδοσιακοί χοροί Ενήλικες – Έφηβοι (αρχάριων)

18:15 – 19:45 Παραδοσιακοί χοροί β’ και γ’ έτος ενήλικες

19:45 – 21:15 Παραδοσιακοί χοροί Προχωρημένοι

21:15 – 22:45 Παραδοσιακοί χοροί Πολύ Προχωρημένοι

 

Τετάρτη:

12:00 – 13:00 Παραδοσιακοί χοροί Ενήλικες (αρχάριων)

13:00 – 14:00 Παραδοσιακοί χοροί Ενήλικες Προχωρημένοι (εάν προκύψει αριθμός)

Πέμπτη:

17:00 – 19:00 Παραδοσιακοί χοροί Ενήλικες Προχωρημένοι

Υπεύθυνη τμήματος: Αγγελική Καραγεώργου τηλ: 6977346958