Προς: 1) Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

            2) Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ)

            3) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενικό Γραμματέα κ. Δ.

     Καλογερόπουλο (Κατεχάκη 56)

            4) Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη

Κοιν.: 1) Υπουργό ΥΠΕΚΑ

            2) Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ

            3) Πρόεδρο 7ου Διαμερίσματος κ. Παπαδάκη

            4) Γενικό Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή (Λ. Κηφισίας 1-3)

            5) Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας κ. Αδαμόπουλο

 Μετά από προσφυγή των φορέων μας, η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόσφατη υπ΄ αριθ. 1970/2012 απόφαση, έκρινε αντισυνταγματικό το άρθρο 20 του Νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ Α131/6-6-2005) που επέτρεψε τη μετατροπή του Μπάντμιντον από λυόμενη σε μόνιμη κατασκευή, με το σκεπτικό ότι «Η κατασκευή του Μπάτμιντον δεν είναι συμβατή με το χαρακτήρα της περιοχής ως Μητροπολιτικό Πάρκο, ενώ με την παρουσία και λειτουργία του Μπάτμιντον και τη συρρίκνωση του πάρκου, επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου Αττικής».

Είναι πράγματι γεγονός πως η ύπαρξη και λειτουργία του Μπάτμιντον ακυρώνει τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, αφού με το Μπάτμιντον διασπάται και κατακερματίζεται ο πυρήνας του πάρκου και δημιουργείται με τη λειτουργία μια εικόνα (απέραντο πάρκιγκ, δρόμοι παράνομοι, αυτοκίνητα παντού κ.λπ.), που δεν ταιριάζει σε πάρκο.

Με την ίδια απόφαση, το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώνει την υπ΄ αριθ. 1/28-7-2006 άδεια οικοδομής, καθώς και την υπ΄ αριθ. 2/18-1-2007 πράξη περί αναθεωρήσεως της παραπάνω άδειας.

Μετά απ΄ αυτή τη θετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, βρίσκεται σε ισχύ πλέον η κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1002Δ/14-11-2002), για απομάκρυνση του Μπάτμιντον με το πέρας των Ολυμπιακών αγώνων, ενώ δεν ισχύει η αναφορά του άρθρου 4 του Π. Δ/τος της 16/6/2011 (ΦΕΚ 187Α/2011), «για την κατεδάφιση του Μπάτμιντον μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης, με τον ανάδοχο», αφού αναφερόταν στο τότε «νόμιμο» κτίριο του Μπάτμιντον.

Μετά τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις

Ζητάμε από το Γενικό Επιθεωρητή ΕΥΕΠ

Εφαρμόζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας

Να προβεί στις άμεσες ενέργειές του για τη κατεδάφιση του αυθαιρέτου (και μη δυνάμενου να τακτοποιηθεί και νομιμοποιηθεί), κτίσματος του Μπάτμιντον.

Μέχρι την οριστική ημερομηνία κατεδάφισης ο Δήμος Αθηναίων να προβεί στη διαδικασία σφράγισης του εν λόγω αυθαιρέτου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας εντός των νομίμων προθεσμιών της νομοθεσίας.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.