Δικαιωθήκαμε από το Συμβούλιο Επικρατείας -Οι αγώνες μας, φέρνουν αποτελέσματα

Μετά από προσφυγή των φορέων μας, η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόσφατη υπ΄αριθ. 1970/2012 απόφαση, έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Νόμου 3342/2005, που επέτρεψαν τη μετατροπή του Μπάτμιντον από λυόμενη σε μόνιμη κατασκευή, γιατί δεν είναι συμβατές με το χαρακτήρα της περιοχής ως Μητροπολιτικού Πάρκου, κι ακόμη επειδή με την παρουσία και λειτουργία του Μπάτμιντον και τη συρρίκνωση του Πάρκου, επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικό μικρό απόσπασμα της απόφασης:

«Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισμών»

Η θετική αυτή απόφαση στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, πως με τους επίμονους, ενωτικούς μας αγώνες, μπορούμε να αποκρούσουμε τις πολιτικές που καταστρέφουν – εμπορευματοποιούν τα πάρκα, και αθετούν τις υποσχέσεις τους (η πολιτεία είχε δεσμευθεί πως το Μπάτμιντον θα απομακρυνόταν με το τέλος των Ολυμπιακών αγώνων: ΦΕΚ 1002Δ/14-11-2002).

Με την τωρινή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την άμεση κατεδάφιση – απομάκρυνση του Μπάτμιντον, που κατακερματίζει τον πυρήνα του Πάρκου και δημιουργεί μια εικόνα (απέραντο πάρκιγκ, παράνομοι δρόμοι κ.λπ.), που δεν ταιριάζει σε πάρκο.

Οι φορείς μας, σε συνεργασία και με άλλους, θα συνεχίσουν τους αγώνες, ώστε να δημιουργηθεί σύντομα το ενιαίο, μητροπολιτικό πάρκο Γουδή, υψηλού και πυκνού πρασίνου, χωρίς εμπορευματοποίηση, ανάσα ζωής για την πυκνοδομημένη Αθήνα, σημαντικό παράγοντα εξισορρόπησης του μικροκλίματος της πόλης, αλλά και χώρου συγκέντρωσης και διαφυγής των κατοίκων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Πιο συγκεκριμένα απαιτούμε :

- Να κατεδαφιστεί άμεσα το Μπάτμιντον.

- Να καταργηθούν όλοι οι παράνομοι δρόμοι (Να υπάρχουν μόνο πεζόδρομοι – ποδηλατόδρομοι).

- Να απομακρυνθούν όλα τα στρατόπεδα.

- Να αποκλειστεί οποιαδήποτε επέκταση υφισταμένων ή ανέγερση νέων κτιρίων σε όλη την έκταση του πάρκου, και φυσικά και στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης.

- Να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, που προωθεί ο Οργανισμός Αθήνας, σε υλοποίηση διατάξεων του Πρ. Διατάγματος «Μέτρα Προστασίας του όρους Υμηττού και του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων» (ΦΕΚ 187/16-6-2011).

 Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και γενικότερα τις θέσεις των φορέων μας.