ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ

 

την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ώρα 6.00 μ.μ. στην Πλατεία Μετρό Πανόρμου

Μετά από κοινή προσφυγή της επιτροπής μας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανω Αμπελοκήπων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι­κρατείας με την πρόσφατη υπ' αρ. 1970/2012 απόφαση 1) Έκρινε αντι­συνταγματικές τις διατάξεις του Νόμου 3342/2005 που επέτρεψαν την μετατροπή του Badminton από λυόμενη σε μόνιμη κατασκευή, διότι δεν είναι συμβατή με το χαρακτήρα της περιοχής ως Μητροπολιτικού Πάρκου, κι ακόμη επειδή με την παρουσία και λειτουργία του Badmin­ton, και τη συρρίκνωση του πάρκου, επιδεινώνονται οι συνθήκες δια­βίωσης των κατοίκων, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ολο­κλήρου του Λεκανοπεδίου Αττικής και 2) Ακυρώνει και τις δύο οικοδο­μικές άδειες με τις οποίες επιτράπηκαν οι ανάλογες διαμορφώσεις.

Η θετική αυτή απόφαση στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, πως με τους επί­μονους ενωτικούς αγώνες μας, μπορούμε να αποκρούσουμε τις πολιτι­κές που καταστρέφουν και εμπορευματοποιούν τα πάρκα και ακυρώ­νουν προηγούμενες δεσμεύσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν επι­χειρηματικά συμφέροντα.

Όμως παρά το ότι η τωρινή απόφαση του ΣτΕ ανοίγει το δρόμο για την άμεση κατεδάφιση-απομάκρυνση του Badminton που κατακερματίζει τον πυρήνα του πάρκου και δημιουργεί μια εικόνα χάους και ετερόκλη­των λειτουργιών (απέραντο παρκινγκ, παράνομοι δρόμοι κλπ.) τα δύ­σκολα βρίσκονται μπροστά μας.   

Η σημερινή πραγματικότητα των αλλεπάλληλων μνημονίων έχει σαν βασικό συστατικό την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τμήμα αυτής της περιουσίας είναι και οι μεγάλοι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι (δυστυχώς ελάχιστοι) της Αττικής όπως Γουδή, Ελληνικό, ελαιώνας. Ήδη με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο  (3ο Μνημόνιο) εκποιείται -σε ιδιώτες- έ­κταση 12 στρεμμάτων στον περίβολο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ανήκει στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση οργανώνουμε Συγκέντρωση –Πορεία στις 5 Δεκεμβρίου, ώρα 6.00 μ.μ. στην Πλατεία Μετρό Πανόρμου

Α π α ι τ ο ύ μ ε:

· Να κατεδαφιστεί άμεσα το Badminton

· Να αποκλειστεί οποιαδήποτε επέκταση υφισταμένων ή ανέγερση νέων κτιρίων σε όλη την έκταση του πάρκου

· Να καταργηθούν όλοι οι παράνομοι δρόμοι (να υπάρχουν μόνο πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)

· Να απομακρυνθούν τα γραφεία της ΕΠΟ (Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) από το Γουδή

· Να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής μας αλλά και την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για το Badminton

Η Γραμματεία της Επιτροπής

Αγγέλου Θανάσης, Γεωργιόπουλος Νίκος, Ζωίδης Μιχάλης, Μαυράκος Δημήτρης, Νταουντάκης Φώτης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου της κας Μαρίας Λαρίου-Δρεττάκη με τίτλο

"Η Γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα κατά τον ιερό Χρυσόστομο"

την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Συλλόγου μας.

Η κα Δρεττάκη είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνταξιούχος Εκπαιδευτικός και δραστήριο μέλος του Συλλόγου μας.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από τον κ. Αλέξανδρο Καριώτογλου, Δόκτορα Θεολογίας.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο

Υπόμνημα για άμεση κατεδάφιση του Μπάτμιντον

Προς: 1) Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

            2) Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ)

            3) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενικό Γραμματέα κ. Δ.

     Καλογερόπουλο (Κατεχάκη 56)

            4) Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη

Κοιν.: 1) Υπουργό ΥΠΕΚΑ

            2) Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ

            3) Πρόεδρο 7ου Διαμερίσματος κ. Παπαδάκη

            4) Γενικό Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή (Λ. Κηφισίας 1-3)

            5) Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας κ. Αδαμόπουλο

 Μετά από προσφυγή των φορέων μας, η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόσφατη υπ΄ αριθ. 1970/2012 απόφαση, έκρινε αντισυνταγματικό το άρθρο 20 του Νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ Α131/6-6-2005) που επέτρεψε τη μετατροπή του Μπάντμιντον από λυόμενη σε μόνιμη κατασκευή, με το σκεπτικό ότι «Η κατασκευή του Μπάτμιντον δεν είναι συμβατή με το χαρακτήρα της περιοχής ως Μητροπολιτικό Πάρκο, ενώ με την παρουσία και λειτουργία του Μπάτμιντον και τη συρρίκνωση του πάρκου, επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου Αττικής».

Είναι πράγματι γεγονός πως η ύπαρξη και λειτουργία του Μπάτμιντον ακυρώνει τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, αφού με το Μπάτμιντον διασπάται και κατακερματίζεται ο πυρήνας του πάρκου και δημιουργείται με τη λειτουργία μια εικόνα (απέραντο πάρκιγκ, δρόμοι παράνομοι, αυτοκίνητα παντού κ.λπ.), που δεν ταιριάζει σε πάρκο.

Με την ίδια απόφαση, το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώνει την υπ΄ αριθ. 1/28-7-2006 άδεια οικοδομής, καθώς και την υπ΄ αριθ. 2/18-1-2007 πράξη περί αναθεωρήσεως της παραπάνω άδειας.

Μετά απ΄ αυτή τη θετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, βρίσκεται σε ισχύ πλέον η κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1002Δ/14-11-2002), για απομάκρυνση του Μπάτμιντον με το πέρας των Ολυμπιακών αγώνων, ενώ δεν ισχύει η αναφορά του άρθρου 4 του Π. Δ/τος της 16/6/2011 (ΦΕΚ 187Α/2011), «για την κατεδάφιση του Μπάτμιντον μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης, με τον ανάδοχο», αφού αναφερόταν στο τότε «νόμιμο» κτίριο του Μπάτμιντον.

Μετά τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις

Ζητάμε από το Γενικό Επιθεωρητή ΕΥΕΠ

Εφαρμόζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας

Να προβεί στις άμεσες ενέργειές του για τη κατεδάφιση του αυθαιρέτου (και μη δυνάμενου να τακτοποιηθεί και νομιμοποιηθεί), κτίσματος του Μπάτμιντον.

Μέχρι την οριστική ημερομηνία κατεδάφισης ο Δήμος Αθηναίων να προβεί στη διαδικασία σφράγισης του εν λόγω αυθαιρέτου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας εντός των νομίμων προθεσμιών της νομοθεσίας.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Υπόμνημα για απομάκρυνση ρακών από το οικόπεδο Βαρίκα 29

Προς: 1) Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας, (Λ. Αλεξ. 196), 2) κ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων, 3) κ. Βαρελά, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4) κ. Αναγνωστόπουλο, Αντιδ. Δημ. Αστυνομίας, 5) κ. Λιβάνιο, Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων, 6) κ. Αντωνόπουλο, Αντιδήμαρχο Πρασίνου, 7)Αστ. Τμήμα Αμπελοκήπων, 8) Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών

Κοιν.: 1) κ. Παπαδάκη, Πρ. 7ου Διαμερίσματος, 2) κ. Κακλαμάνη, Δημ. Σύμβουλο, 3) κ. Πορτάλιου, Δημ. Σύμβουλο,  4) κ. Σοφιανό, Δημ. Σύμβουλο, 5) κ. Κων/νου, Δημ. Σύμβουλο, 6) κ. Ρακιτζή, Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

 Όπως γνωρίζετε από το 2006 ο κ. Σωτήρης Γεωργάτος (από έγγραφά μας, αλλά και από ανάρτηση σχετικής υπόμνησης του κ. Γεωργάτου στην πρόχειρη είσοδο, στο οικόπεδο επί της οδού Βαρίκα 29), πρώην τρόφιμος του Κέντρου Αποκατάστασης Πολιτικών αναπήρων που λειτουργούσε στο χώρο ΚΑΠΑΨ (Τριφυλλίας και Λάμψα), από τον οποίο χώρο ο κ. Γεωργάτος αποχώρησε με πράξη Διοικητικής αποβολής, όταν ο δημόσιος αυτός χώρος αξιοποιήθηκε ως πάρκο υψηλού πρασίνου, κατέλαβε οικόπεδο επί της οδού Βαρίκα 29 Άνω Αμπελοκήπων, όπου και διαμένει σε άθλιες συνθήκες, συσσωρεύοντας κατά την προσφιλή τακτική του (υπάρχουν σχετικές έγγραφες καταγγελίες μας για το χώρο του ΚΑΠΑΨ, αλλά και το οικόπεδο επί της οδού Βαρίκα 29), πάσης φύσεως ράκη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατοι κίνδυνοι για την υγεία των περιοίκων.

Το οικόπεδο επί της οδού Βαρίκα 29 είναι σύμφωνα με πληροφορίες περιοίκων (αλλά και του κτηματολογίου όπως δηλώθηκε) ιδιοκτησίας Αικατερίνης Δρακοπούλου του Πέτρου κατοίκου Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη 3 (έναντι σταθμού Μετρό Ακρόπολης). (Διαπιστώσαμε το όνομά της στο κουδούνι της πολυκατοικίας).

Ας σημειωθεί ότι δύο φορές συνεργεία του Δήμου Αθηναίων προέβησαν στην αποκομιδή των ρακών, χωρίς όμως να απομακρύνουν ολοσχερώς όλα τα ράκη (πρόχειρη σκηνή κ.λπ.), οπότε επανεγκαταστάθηκε ο κ. Γεωργάτος.

Το πρόβλημα επομένως δεν λύθηκε, αφού ο κ. Γεωργάτος συνεχίζει να συσσωρεύει πάσης φύσεως ράκη (παλιά άχρηστα αντικείμενα κ.λπ.) στο χώρο.

Για μια ακόμη φορά

Ζητάμε να προβείτε στην απομάκρυνση των ρακών και παράλληλα να πάρετε πρωτοβουλίες και μέτρα ώστε να εξαλειφθεί μια για πάντα, η σοβαρή αυτή εστία μόλυνσης για τη γειτονιά μας (απεντόμωση του χώρου και σφράγιση αυτού).

Για το ζήτημα της υγείας των περιοίκων, τυχόν ολιγωρία των αρμόδιων υπηρεσιών για τις κατά το νόμο ενέργειες, θα μας αναγκάσει να προβούμε στην καταγγελία για αναζήτηση – επιβολή πειθαρχικών, ποινικών ευθυνών.

Ευελπιστούμε στην ΑΜΕΣΗ ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ

Δικαιωθήκαμε από το Συμβούλιο Επικρατείας -Οι αγώνες μας, φέρνουν αποτελέσματα

Μετά από προσφυγή των φορέων μας, η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόσφατη υπ΄αριθ. 1970/2012 απόφαση, έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Νόμου 3342/2005, που επέτρεψαν τη μετατροπή του Μπάτμιντον από λυόμενη σε μόνιμη κατασκευή, γιατί δεν είναι συμβατές με το χαρακτήρα της περιοχής ως Μητροπολιτικού Πάρκου, κι ακόμη επειδή με την παρουσία και λειτουργία του Μπάτμιντον και τη συρρίκνωση του Πάρκου, επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικό μικρό απόσπασμα της απόφασης:

«Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισμών»

Η θετική αυτή απόφαση στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, πως με τους επίμονους, ενωτικούς μας αγώνες, μπορούμε να αποκρούσουμε τις πολιτικές που καταστρέφουν – εμπορευματοποιούν τα πάρκα, και αθετούν τις υποσχέσεις τους (η πολιτεία είχε δεσμευθεί πως το Μπάτμιντον θα απομακρυνόταν με το τέλος των Ολυμπιακών αγώνων: ΦΕΚ 1002Δ/14-11-2002).

Με την τωρινή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την άμεση κατεδάφιση – απομάκρυνση του Μπάτμιντον, που κατακερματίζει τον πυρήνα του Πάρκου και δημιουργεί μια εικόνα (απέραντο πάρκιγκ, παράνομοι δρόμοι κ.λπ.), που δεν ταιριάζει σε πάρκο.

Οι φορείς μας, σε συνεργασία και με άλλους, θα συνεχίσουν τους αγώνες, ώστε να δημιουργηθεί σύντομα το ενιαίο, μητροπολιτικό πάρκο Γουδή, υψηλού και πυκνού πρασίνου, χωρίς εμπορευματοποίηση, ανάσα ζωής για την πυκνοδομημένη Αθήνα, σημαντικό παράγοντα εξισορρόπησης του μικροκλίματος της πόλης, αλλά και χώρου συγκέντρωσης και διαφυγής των κατοίκων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Πιο συγκεκριμένα απαιτούμε :

- Να κατεδαφιστεί άμεσα το Μπάτμιντον.

- Να καταργηθούν όλοι οι παράνομοι δρόμοι (Να υπάρχουν μόνο πεζόδρομοι – ποδηλατόδρομοι).

- Να απομακρυνθούν όλα τα στρατόπεδα.

- Να αποκλειστεί οποιαδήποτε επέκταση υφισταμένων ή ανέγερση νέων κτιρίων σε όλη την έκταση του πάρκου, και φυσικά και στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης.

- Να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, που προωθεί ο Οργανισμός Αθήνας, σε υλοποίηση διατάξεων του Πρ. Διατάγματος «Μέτρα Προστασίας του όρους Υμηττού και του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων» (ΦΕΚ 187/16-6-2011).

 Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και γενικότερα τις θέσεις των φορέων μας.