Να κηρυχθούν διατηρητέες οι προσφυγικές κατοικίες επί της Πανόμου

 Πάγια είναι η θέση του Συλλόγου μας για την κήρυξη ως διατηρητέων των προσφυγικών κατοικιΑλεξάνδρας ών της Πανόρμου, όπως κηρύχτηκαν και οι προσφυγικές κατοικίες της Λ., οι οποίες κτίστηκαν την ίδια περίοδο (δεκαετία του 1930).

Χαρακτηριστικό είναι το ψήφισμα (6/24.4.2013) της Γ.Σ. Των καθηγητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ , όπου επισημαίνεται ότι ''υποστηρίζουμε σθεναρά τη διατήρηση του συγκροτήματος της Πανόρμου , τη συντήρηση και ανάδειξη των κτιρίων ,....,τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων , με στόχο την ελεύθερη χρήση τους από τους κατοίκους της γειτονιάς''.

Επίσης, η απόφαση (1002/13.6.2013) του Δ.Σ. Του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ,στην οποία αναφέρεται ότι πρέπει ''κατόπιν Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εκπονηθεί αρμοδίως μελέτη ανάπλασης της περιοχής ...θα διατηρεί την πολεοδομική κλίμακα με ιστορική αναφορά στην παλιά χρήση ώστε να αναβαθμίζεται το υφιστάμενο αστικό τοπίο''. Μετά τις παρεμβάσεις μας στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Απρίλης 2013) και την γνωμοδότησή του , η υπόθεση εκκρεμεί στον Δήμο Αθηναίων για τις δικές του ενέργειες (απόφαση Δ.Σ. Κλπ), χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει τίποτε.

Ο Σύλλογός μας κάλεσε , για μια ακόμη φορά, (Υπόμνημα με αρ.πρωτ.150520/4.5.2015) , τον Δήμο Αθηναίων να συνεχίσει να υποστηρίζει τις σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (με αρ.368/2010, 549/2010 ) καθώς και τη θέση του Συλλόγου μας για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών της Πανόρμου που  συνοπτικά προβλέπουν:

1.Την κήρυξη των κτιρίων ως διατηρητέων

2.Την θεσμοθέτηση των  κοινόχρηστων χώρων (κοινόχρηστο πράσινο και πεζόδρομοι)

3.Τον καθορισμό συγκεκριμένων χρήσεων γης όπως κατοικία, πολιτιστικά κτίρια κλπ.

Τέλος ο Σύλλογός μας έχει αναφερθεί για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν, έχοντας κάνει παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία (τα οποία  είναι και φέροντα στοιχεία) των προσφυγικών κατοικιών, χωρίς να μας έχει γνωστοποιήσει η Πολεοδομία του Δήμου σε επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, αν έχει πραγματοποιήσει τους σχετικούς στατικούς ελέγχους επικινδυνότητας, σε χώρους όπου καθημερινά συχνάζουν πολλοί άνθρωποι ,στη πλειοψηφία τους νέοι. Πέραν αυτών, υπάρχει (κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο) η όχληση των περιοίκων  από την μεταμεσονύκτια ηχορύπανση .

    Ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να μεριμνήσει για τα παραπάνω (προώθηση της διαδικασίας τροποποίησης του σχεδίου, έλεγχο τυχόν επικινδυνότητας των κτιρίων  και λειτουργίας των καταστημάτων χωρίς την όχληση των περιοίκων .