Γιατί τέτοια αδιαφορία;         

(άρθρο από εφημερίδα Νοέμβρης 2017)

        

Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθη­ναίων, ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων αγώνων φορέων και κατοίκων με την υπ’ αριθ. 522/6-3-2-14 ομόφωνη απόφαση του υιοθέτησε μια σειρά από θετικές προτάσεις - δράσεις στην κατεύθυνση υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή

Δυστυχώς όμως έμειναν όλες μα όλες κυριο­λεκτικά στα χαρτιά.

Ακόμη και η ομάδα εργασίας που προβλέ­πονταν (μάλιστα επικαιροποιήθηκε και με νεότερη απόφαση υπ’ αριθ. 686/25-6-2015) δυστυχώς δεν συστάθηκε ακόμη.