ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ 
Τηλ. Επικοιν.: 6972408401, 6974888323, 6941639001 Αθήνα 8-2-2018


                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κυρίες και κύριοι,
Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή αποτελεί ένα σημαντικό πόλο υπερτοπικού πρασίνου, τον μοναδικό σήμερα μεγάλο ελεύθερο δημόσιο χώρο, σε μια Αθήνα που διαθέτει τη χαμηλότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μόλις 2,5τ.μ. Επί πλέον αποτελεί φυσική συνέχεια του Υμηττού, που με βάση την κείμενη νομοθεσία (732/1977,Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας ν.4277/2014, Π.Δ187/Δ/2011), καρπό των μακρόχρονων αγώνων των κατοίκων, με τη συμβολή και επιστημονικών φορέων (ΕΜΠ, Πολεοδόμοι, Αρχιτέκτονες), έχει χαρακτηρισθεί και θεσμοθετηθεί ως ενιαίος χώρος υψηλού πρασίνου αναψυχής και ήπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Δυστυχώς όμως αντί να διαφυλαχθεί, να αναδειχθεί και να προσφέρει την ευεργετική του επίδραση στη ζωή των κατοίκων της πολύπαθης Αθήνας «προικίστηκε» από νωρίς, με σειρά ετερόκλητων, ασύμβατων και ιδιαίτερα οχληρών λειτουργιών: Με το Μπάντμιντον, τα γραφεία της ΕΠΟ, τους παράνομους δρόμους, με την συνακόλουθη ανεξέλεγκτη κυκλοφορία και στάθμευση των αυτοκινήτων στον πυρήνα του Πάρκου.
Μαζί με όλα τα παραπάνω, τα οποία ακυρώνουν ακόμη και την ιδέα της υπάρξης ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, αντιμετωπίζουμε τα σχέδια, που κατά καιρούς αναβιώνουν, για την κατασκευή του γηπέδου της ΠΑΕ ΠΑΟ στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. Το πιο πρόσφατο σχέδιο αποτελούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που έγιναν σε κοινή εμφάνιση με τον Δήμαρχο Αθηναίων στις 16-3-2017και οι οποίες, αν πραγματοποιηθούν, θα αποτελέσουν ταφόπλακα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Σήμερα ακόμη, σε πολλούς έχει εμπεδωθεί η στρεβλή αντίληψη ότι ο χώρος Γουδή είναι μάλλον ένας χώρος αυτοκινήτων. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι, η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι παραστάσεις του Μπάντμιντον, παρόλο που το ΠΔ187/Δ/2011 απαγορεύει τη διέλευση αυτοκινήτων από τον πυρήνα του Πάρκου (βλ. άρθρο 4 παρ.2ι). Επισημαίνουμε ακόμη ότι, κανένας αρμόδιος φορέας δεν έστερξε ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα και να συνδράμει στη διάσωση ενός ζωτικού πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοιος ήδη με τον ν.732/1977 και ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη βελτίωση του μικροκλίματος της πόλης καθώς συνδέεται με το οικοσύστημα του Υμηττού και έχει αμιγή χαρακτήρα Αττικού τοπίου.
Παράγοντας καθοριστικά αποτρεπτικός για την υλοποίηση του Πάρκου είναι: Η μη επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος, στο οποίο εμπλέκονται πέντε Υπουργεία και περίπου δεκαέξι φορείς και είναι αδύνατον να επιλυθεί χωρίς κεντρική πολιτική πρωτοβουλία.
Ίδιας σπουδαιότητας είναι και η μη συγκρότηση φορέα διαχείρισης του Πάρκου, όπως προβλέπει το Π.Δ 187/Δ/2011 (άρθρο 4 παρ.3) .
Αλλά και οι εμπλεκόμενοι Δήμοι δεν έχουν καμιά ουσιαστική συμβολή και δεν έχουν πάρει καμιά πρωτοβουλία (συντονισμός Δήμων, δράσεις ευαισθητοποίηση των πολιτών εντός του πάρκου κλπ.) στην κατεύθυνση άρσης των εμποδίων για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. Ο Δήμος Αθηναίων μάλιστα δεν εφαρμόζει τις θετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του υπ΄ αρ. 552/6-3-2014 και 686/25-6-2015.
Εκτός όμως από τα παραπάνω, ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη αποτελεί η καθυστέρηση έκδοσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), μετά την μερική ακύρωση του Π.Δ 187/Δ/2011 από το ΣτΕ. Το γεγονός αυτό μπορεί να ανοίξει καινούριες επιχειρηματικές ορέξεις για «αξιοποίηση» τμημάτων του Πάρκου.
Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι επιβάλλεται να δρομολογηθεί μία σειρά ενεργειών που κρίνονται απόλυτα αναγκαίες και άμεσης προτεραιότητας για υλοποίηση και είναι οι ακόλουθες:
Ολοκλήρωση, δημοσίευση και κύρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Προεδρικού Διατάγματος προστασίας του Υμηττού με ενσωμάτωση των προτάσεων της Επιτροπής Αγώνα.
Σύσταση Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Απαγόρευση κάθε διαμπερούς κίνησης και παράνομης στάθμευσης οχημάτων στον πυρήνα του Πάρκου.
Διευκόλυνση της κυκλοφορίας πρόσβασης των πολιτών στο πάρκο με την άμεση απομάκρυνση-κατεδάφιση των περιφράξεων (συρματοπλεγμάτων) που κατακερματίζουν το χώρο.
Απομάκρυνση του Μπάντμιντον, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, καθώς και των γραφείων της ΕΠΟ.
Έγκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, χωρίς καμιά πρόβλεψη κατασκευής υπόγειου γκαράζ στην κεντρική πλατεία του Πάρκου.
Για να υλοποιηθούν τα προαναφερθέντα θα πρέπει να απαιτηθεί-υλοποιηθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα για κάθε αναγκαία ενέργεια.
Για όλα αυτά τα προβλήματα ζητούμε συνάντηση μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν, για να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας και να βρούμε ,από κοινού, τρόπους δράσης, ώστε να αποτραπούν τα καταστροφικά σχέδια, να προστατευθεί ο δημόσιος ελεύθερος χώρος του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή και να αναγκαστούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι Δήμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η Γραμματεία της Επιτροπής
Βοζικάκης Γιώργος
Μαυράκος Δημήτρης
Κάκκος Παναγιώτης
Παναγούλα Αλεξάνδρα
Σταυρόπουλος Γιώργος