ΟΧΙ Σ Τ Ο Υ Σ Π ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων και η Επιτροπή Αλληλεγγύης θα βρεθεί δίπλα σε κάθε γείτονα που έχει το πρόβλημα και κινδυνεύει το σπίτι του και η περιουσία του.

Κάκκος Παναγιώτης. (210-6921468)