Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο μετρό Πανόρμου Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 από
α) Επιτροπή αλλυλεγγύης κατοίκων του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων και από
β)το Δίκτυο Αλληλεγγύης & Αντίστασης 7ου διαμερίσματος