AKOYΣTE AΠOΨE ΣTIΣ 7.30MM ΣTON P/ΦΩNIKO ΣTAΘMO KOKKINO 105,5, ΣYNENTEYΞH TOY ANTIΠPOEΔPOY TOY ΠOΛITIΣTIKOY ΣYΛΛOΓOY NIKHTA ΔHMEA ΓIA TIΣ EΞEΛIΞEIΣ ME TON ΔHMO AΘHNAIΩN & TON OΠANΔA