1602/5-12-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογός μας και η Επιτροπή Αλληλεγγύης των κατοίκων έχουν την διάθεση να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους (νομικές συμβουλές, κινητοποιήσεις κλπ)

ώστε να αποτραπούν απαλλοτριώσεις

πρώτης κατοικίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6921468