Ζωγραφική για παιδιά 2022-2023

Πρόγραμμα τμήματος

 

Τρίτη

17:00 – 18:00 Ζωγραφική για παιδιά προσχολικής ηλικίας

18:15 – 19:15 Ζωγραφική για παιδιά Δημοτικού

Υπεύθυνη τμήματος Άντα Τσιροπούλου τηλ: 6949041151