Ζωγραφική για παιδιά

Στην αίθουσα του πάρκου ΚΑΠΑΨ - οδός: Λάκωνος 9

 Κάθε Τρίτη:   5.30μμ ~  6.30 μμ Ζωγραφική για παιδιά 4 ~ 6 ετών

                    6.30 μμ ~ 7.45 μμ Ζωγραφική για παιδιά 6 ~ 9 ετών

Δασκάλα ζωγραφικής - Άντα Τσιροπούλου