ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

2019

Κάθε Τετάρτη

17:00 - 18:00

(Ομάδα Εκκίνησης 3-4 ετών)

18:15 - 19:15

(1ο τμήμα προνήπια - νήπια )

Κάθε Παρασκευή

17:00 - 18:00

(2ο τμήμα προνήπια - νήπια)

18:15 - 19:15

(Α’ Δημοτικού)

Κάθε Σάββατο

12:15 - 13:30

(Β’ - Δ´ Δημοτικού)

14:15 - 15:45

(Ε’ Δημ. - Γ’ Γυμν.)

 Οι ομάδες ξεκινούν την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου. Δηλώστε τη συμμετοχή σας έγκαιρα!

Υπεύθυνη εργαστηρίων

Αριάδνη Ζωίδη, τηλ.  6979040231