- Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά:

     Κάθε Τετάρτη:
     5.00μμ – 6.00μμ ηλικίας 5-7 ετών
     6.30μμ – 7.30μμ  ηλικίας 4-5 ετών 

     Κάθε Σάβατο:
    2.30 μ.μ. - 4.00 μ.μ  8 έως 10 ετών