Τρίτη:   8.00 μμ ~ 11.00 μμ   Θεατρικό εργαστήρι για ενήλικες