Χορωδία Συλλόγου πρόγραμμα τμήματος 2022-2023

Από 5-10-22 και κάθε Τετάρτη στης 18:00-19:30.

Υπεύθυνος Τμήματος Μάκης Λάμπρου τηλ: 6977706405