Πέμπτη:     

                        8 μμ  Κινηματογράφος: Έναρξη με νεότερη ανακοίνωση