Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Νικήτας Δημέας 6944738640, Μινα Καλαποθάκη 6974896062,

Μάχη Λαούδη 6944623306, Νικηφόρος Ζυγούρης 6972266499, Πανωραία Λαχανά 6932779104.