Λόγω αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης η είσοδος θα γίνεται μόνο με αριθμημένες προσκλήσεις

Προμηθευτείτε έγκαιρα την πρόσκληση σας από τα μέλη του ΔΣ.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος χωρίς πρόσκληση.

Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα και ενισχύουμε την επιτροπή αλληλεγγύης  τoυ συλλόγου μας.