Να θεσμοθετηθεί ως πεζόδρομος το τμήμα της οδού Λουκά Μπέλλου ( από οδό Τριφυλλίας έως οδό Λάκωνος)

1699/20-10-2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς:

1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος

2) Δ/νση οδοποιΐας – αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων

Κοιν:

1) Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη

2) Αντιδήμαρχο Αστικής Υποδομής, κατασκευών και κτιριακών έργων κ. Γιώργο Χρ. Αποστολόπουλο

3) Πρόεδρο 7η Δημοτικής κοινότητας κ. Γαβρίλη

Θέμα:     Θεσμοθέτηση ως πεζοδρόμου του τμήματος της οδού Λουκά Μπέλλου (από οδό Τριφυλλίας έως οδό Λάκω­νος)

Παρακαλούμε να κινήσετε όλες τις διαδικασίες ώστε να χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος το μικρό τμήμα της οδού Λουκά Μπέλλου (από οδό Τριφυλίας έως οδό Λάκωνος).

Με αυτό τον τρόπο (όπως αναλυτικά περιγράψαμε και στο με Αριθ. Πρωτ. 330152/2016 υπόμνημά μας), θα αποτρέψουμε την κίνηση των τροχοφόρων από την οδό Τριφυλλίας προς οδό Λουκά Μπέλλου, για να φτάσουν στην οδό Πανόρμου αποφεύγοντας το φανάρι της Πανόρμου και Λαρίσης.

Η σημερινή μεγάλη κίνηση των τροχοφόρων προς την οδό Λουκά Μπέλλου δημιουργεί σοβαρότατο κίνδυνο για του πεζούς (κατοίκους, μαθητές κλπ), αφού εξαναγκά­ζονται να περπατούν στο δρόμο από την έλλειψη πεζοδρο­μίου σε αρκετά σημεία της οδού Λουκά Μπέλλου (στενά πεζοδρόμια, ύπαρξη δέντρων κλπ).

Η εκτίμηση της αρμόδιας Δ/νσης οδοποιίας (έγγραφό σας προς 7η Δημοτική Κοινότητα με αριθ. πρωτ. 357337/11-11-2016) πως «η προτεινόμενη πρόταση του συλλόγου μας, δεν θα είναι λειτουργική αφού θα αποκόψει κυκλοφοριακά το τμήμα της οδού Λουκά Μπέλλου μεταξύ Τριφυλλίας και Οδυσσέα Ζωχίου, και θα εμποδίσει την πρόσβαση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης καθώς και των οχημάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες (ιδιωτικοί σταθμοί στάθμευσης), δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού τα τροχοφόρα μπορούν από την οδό Λάκωνος να στρίβουν αριστερά προς την οδό Λουκά Μπέλλου.

Η προτεινόμενη εκ μέρους σας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 74193/13-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως «Δη­μιουργία διάβασης πεζών - απλή διαγράμμιση οδού», δεν θα λύσει το σοβαρότατο πρόβλημα που δημιουργείται με τα τροχοφόρα που από την οδό Τριφυλλίας στρίβουν προς οδό Λουκά Μπέλλου.