2016/17-11-2020

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Προς:  1) Υπουργό, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2) Γενικούς Γραμματείς του ΥΠΕΝ

3) Δήμαρχο Αθηναίων, Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους

4) Περιφερειάρχη, Περιφερειακούς Συμβούλους

5) Πρόεδρο 7ης Δημ. Κοινότητας, Διαμερισματικούς Συμβούλους

6) Δημάρχους Ζωγράφου, Παπάγου-Χολαργού

7) Φορείς, κατοίκους της περιοχής μας

 

Θέμα: Οι προτάσεις μας, για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΜΠΕ) του νέου Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό - Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή - Ιλισίων, που επεξεργάστηκε το ΥΠΕΝ και έχει τεθεί σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης

 

Ο Σύλλογός μας, συμφωνεί απόλυτα με τις προτάσεις της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, τις οποίες συνημμένα σας διαβιβάζουμε.

Συμπληρωματικά και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισημαίνουμε τα εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

Εκφράζουμε τη ριζική αντίθεσή μας, με τις προτάσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), επειδή μειώνεται η ζώνη απόλυτης προστασίας (όπως είχε προσδιοριστεί με το Πρ. Διάταγμα 187/2011), και ταυτόχρονα νομιμοποιούνται ασύμβατες και παράνομες χρήσεις-λειτουργίες στον Υμηττό.

 

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

1) Να κατεδαφιστεί - απομακρυνθεί το Μπάντμιντον

Δεν συμφωνούμε με το άρθρο 4 § 6δ του Κεφ. 8.2. της ΣΜΠΕ «Το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Μπάντμιντον παραμένει και εντάσσεται στη ζώνη Δ2 του Πάρκου» για διατήρηση - παραμονή του ακαλαίσθητου τεράστιου κτιρίου «Μπάτμιντον» που βρίσκεται στην καρδιά του πυρήνα του πάρκου.

Εντάσσεται μάλιστα από τη ζώνη Δ1 (πυρήνας του πάρκου), που ήταν μέχρι τώρα με βάση το Πρ. Διάταγμα 187/Δ/2011 στη ζώνη Δ2 (περιφερειακή ζώνη), ώστε να νομιμοποιηθεί η διατήρησή του.

Το Μπάντμιντον χωροθετήθηκε ως προσωρινή κατασκευή, με τη δέσμευση της πολιτείας ότι θα απομακρυνόταν με το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων (ΦΕΚ 1002Δ/14-11/2002).

Ας σημειωθεί ότι μετά από προσφυγή του Συλλόγου μας και της Επιτροπής Αγώνα το Συμβούλιο Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 1970/2012 απόφασή του κρίνει ότι το Μπάντμιντον πρέπει να κατεδαφιστεί γιατί κατακερματίζει τον πυρήνα του πάρκου και δημιουργεί εικόνα (απέραντο πάρκινγκ, παράνομοι δρόμοι κλπ) που δεν ταιριάζει σε πάρκο.

 

Απόφαση Μπάντμιντον 1970/2012 σελ. 35 § 12

«Η κατασκευή του Μπάντμιντον δεν είναι συμβατή με το χαρακτήρα της περιοχής ως Μητροπολιτικό Πάρκο, ενώ με την παρουσία και λειτουργία του Μπάντμιντον και τη συρρίκνωση του πάρκου επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής αλλά και  ολόκληρου του λεκανοπεδίου Αττικής»

Ας σημειωθεί ότι με βάση και το Πρ. Διάταγμα 187/Δ/2011 άρθρο 4 § 6(δ):

«Το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Μπάντμιντον στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρου Γουδή, κατεδαφίζεται μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης με τον ανάδοχο» (δηλαδή το 2026).

Με την απομάκρυνση του Μπάντμιντον, συμφωνεί και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων (απόφαση 522/6-3-2014 πρόταση 12) που χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συμφωνεί με τη συνέχιση της ύπαρξης του Μπάντμιντον γιατί επιβαρύνει τη ζωή των κατοίκων».

 

2) Να απομακρυνθεί η Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), και άλλες ασύμβατες για πάρκο χρήσεις

Δεν συμφωνούμε με το άρθρο 4 § 6δ του Κεφ. 8.2. της ΣΜΠΕ για μεταφορά των κτιρίων (όσον αφορά το χαρακτηρισμό τους) που παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), (πρώην Ολυμπιακά Ακίνητα), από τη ζώνη Δ1 (πυρήνας του πάρκου), στη ζώνη Δ2 (Περιφερειακή ζώνη), ώστε να παραμείνουν οι χρήσεις που με βάση το Πρ. Διάταγμα 187/Δ/2011 είναι ασύμβατες για Μητροπολιτικό Πάρκο.

Συγκεκριμένα με τη ΣΜΠΕ, η χρήση γης για τον πυρήνα του πάρκου (Δ1) Άρθρο 4 §6α ορίζεται ως «Άλσος, ελεύθεροι χώροι, Αστικό Πράσινο και πολιτισμός», ενώ για την περιφερειακή ζώνη (Δ2) Άρθρο 4 §6ζ ορίζεται πέραν των χρήσεων της Δ1 και επιπλέον ως «περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, έρευνα, διοίκηση».

Συγκεκριμένα πρόκειται:

α) Για την Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), που δεν είναι αθλητικό σωματείο, αλλά τριτοβάθμιο όργανο διοίκησης

β) Για την στέγαση της Γενικής Γραμματείας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πρώην κεντρικό κτίριο Ιππασίας με βάση το νόμο 4623/9-8-29 (ΦΕΚ 134Α)

Οι παραπάνω ασύμβατες και ετερόκλητες χωροθετήσεις επιφέρουν αύξηση της διαμπερούς κυκλοφορίας και της αυθαίρετης στάθμευσης στον πυρήνα του πάρκου και τελικά την υποβάθμιση και κατάτμηση του πυρήνα του πάρκου.

Ο Οργανισμός Αθήνας του ΥΠΕΝ στηριζόμενος στο ερευνητικό πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Νοέμβριος 2011) προτείνει «την απομάκρυνση της ΕΠΟ με τη λήξη της σύμβασής της το 2020».

Ο Δήμος Αθηναίων με την υπ’ αριθμ. 522/6-3-2014 ομόφωνη απόφασή του (πρόταση 4η σελ. 9) απαιτεί: «Την άμεση απομάκρυνση της Επαγγελματικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), η οποία είναι μη επιτρεπτή χρήση με βάση το υπ΄ αριθ. 187/2011 Πρ. Διάταγμα σε συνεννόηση με την ΕΤΑΔ και απόδοση της χρήσης της έκτασης της Αρένας στον ΟΠΑΝΔΑ για χρήσεις ήπιου αθλητισμού».

 

3) ΟΧΙ μεγάλο υπόγειο γκαράζ στον πυρήνα του πάρκου

Δεν συμφωνούμε με διάταξη του άρθρου 4 §6κ του Κεφ. 8.2 της ΣΜΠΕ που αναφέρει ότι «εντός του πυρήνα του πάρκου εξετάζεται η αναγκαιότητα κατασκευής υπόγειων κτιρίων στάθμευσης», επειδή:

α) θα αποκλειστεί πλέον η ύπαρξη στον πυρήνα του πάρκου (που προορίζεται για τη μεγάλη κεντρική πλατεία του πάρκου), υψηλού πρασίνου που τόσο μεγάλη έχουμε ανάγκη,

 β) θα αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων αυτοκινήτων στον πυρήνα του πάρκου.

Ας σημειωθεί ότι στο ίδιο άρθρο της ΣΜΠΕ, αλλά και στο Πρ. Διάταγμα 187/Δ/201 και πολύ σωστά, προβλέπεται η κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης περιφερειακά του Μητροπολιτικού πάρκου.

Το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Σ.Γ.Δ.) του ΥΠΕΝ προέβλεπε 4 τέτοια υπαίθρια γκαράζ.

Επισημαίνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με την υπ΄ αριθ. 522/6-3-2014 απόφαση του (πρόταση 11, σελ. 6) «απορρίπτει τη δημιουργία του προτεινόμενου από το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Σ.Γ.Δ.) του ΥΠΕΝ, υπόγειου χώρου στάθμευσης στο κέντρο του πυρήνα του πάρκου».

 

4) Να παραχωρηθούν στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου στο σύνολό τους τα 965 στρέμματα, με βάση το Νόμο 732/1977 (ΦΕΚ 310/Α/1977)

Δυστυχώς μέχρι τώρα παραχωρήθηκαν περίπου 400 στρέμματα.

Στην έκταση που ακόμη δεν παραχωρήθηκε (περίπου τα υπόλοιπα 565 στρ.) υπάρχουν:

α) Το στρατόπεδο Βαρύτη,

που βρίσκεται μεταξύ των πάρκων Ζωγράφου και Χωροφυλακής.

Το στρατόπεδο Βαρύτη, που ας σημειωθεί είναι ανενεργό από το 1990, πρέπει άμεσα να παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων.

Είμαστε επομένως αντίθετοι με το άρθρο 4 §6α της ΣΜΠΕ «Υφιστάμενες χρήσεις υγείας – πρόνοιας και εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των Ενόπλων δυνάμεων και της Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να διατηρηθούν εφόσον συμπεριληφθούν στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ)», όπως επίσης αντίθετοι και με το άρθρο 4 §θ της ΣΜΠΕ «για εξέταση επιπλέον δόμησης της ΕΥΠ στο στρατόπεδο Βαρύτη».

Ας σημειωθεί ότι ο Δήμος Αθηναίων με την υπ΄ αριθ. 522/6-3-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα την πρόταση 4 (σελ. 4) συμφωνεί ομόφωνα με την παραχώρηση, θεωρώντας μάλιστα «ως θέμα άμεσης προτεραιότητας».

«Άμεση ολοκλήρωση της παραχώρησης της έκτασης του δυτικού τμήματος του στρατοπέδου Βαρύτη σύμφωνα με το Νόμο 732/77 και ενοποίησή του με το Δημοτικό “Άλσος Χωροφυλακής” σε συνεννόηση με ΤΕΘΑ, ΑΟΟΑ και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Αλλά και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, με την υπ΄ αριθ. 738/4-3-2011 επιστολή του τότε προέδρου του Οργανισμού Αθήνας κ. Πολύζου προς το Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτείνει §3 σελ. 4 «Να διεκδικηθεί κατά προτεραιότητα η παράδοση από το ΤΕΘΑ στο Δήμο Αθηναίων του δυτικού τμήματος του στρατοπέδου Βαρύτη και να υπάρξει άμεση ενσωμάτωσή του από το πάρκο»

β) Το στρατόπεδο Φακίνου,

που βρίσκεται μεταξύ του φυτωρίου του Δήμου Αθηναίων και της ανοιχτής κοίτης του ποταμού Ιλισού (πλάι στη Λ. Κατεχάκη προς την πλευρά του Παπάγου, εντός του οποίου υπάρχει και παραπόταμος του ποταμού Ιλισού), πρέπει να παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων.

Δεν συμφωνούμε επομένως με την εκτίμηση του άρθρου 4 §5β της ΣΜΠΕ πως: «δεν μπορούν να αποδεσμευτούν προς το παρόν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Φακίνου».

Ο Δήμος Αθηναίων με την υπ΄ αριθ. 522/6-3-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα την πρόταση 4 (σελ. 5), συμφωνεί ομόφωνα με την παραχώρηση θεωρώντας την «ως θέμα άμεσης προτεραιότητας».

«Η έκταση του στρατοπέδου Φακίνου, αποτελεί καθοριστικό τμήμα για την οικολογική ποιότητα του πυρήνα και την αποκατάσταση της ενότητας του φυσικού χώρου. Η ενοποιούμενη έκταση, η οποία περιλαμβάνει και παραπόταμο του Ιλισού, εντάσσεται στο σχέδιο πόλης ως Άλσος (δασική έκταση εντός αστικού ιστού)»

5) Κανένα νέο κτίριο στο Μητροπολιτικό Πάρκο

Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε επέκταση υφισταμένου κτιρίου ή ανέγερση νέου σε όλη την έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου, δηλαδή και στον πυρήνα (Δ1), αλλά και στην περιφερειακή ζώνη (Δ2).

Επομένως και στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης (Δ2) που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ξεφύτρωσαν αρκετά νέα κτίρια (ολυμπιακό χωριό τύπου την περίοδο των ολυμπιακών αγώνων και νέα κτίρια της πολυτεχνικής σχολής στη συνέχεια).

Άλλωστε υπάρχουν πολλά ωραία παραδοσιακά κτίρια, που μπορούν αφού ανακαινιστούν να χρησιμοποιηθούν για ήπιας μορφής πολιτιστικές δραστηριότητες.

Με βάση αυτή την πάγια θέση μας:

α) Δεν συμφωνούμε με την ΣΜΠΕ που επιτρέπει και νέα δόμηση στην περιφερειακή ζώνη (Δ2), π.χ. Άρθρο 4 §6ν «Οι απαραίτητες αποκαταστάσεις νομίμως υφισταμένων κτιρίων στις ζώνες Δ1, καθώς και η αποκατάσταση ή η ανέγερση νέων στις ζώνες Δ2, ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού»

β) Δεν πρέπει να ανεγερθεί τεράστιο κτίριο της ΕΥΠ δίπλα στο κτίριο της σχολής Χωροφυλακής σύμφωνα με το Ν. 3638/2008 (ΦΕΚ 163Α/2008) με βάση το Πρ. Διάταγμα στις 19/10/2001.

Η ΣΜΠΕ δεν παίρνει δυστυχώς ξεκάθαρη θέση στο θέμα. Το αφήνει να ρυθμιστεί στο μέλλον με την κατάρτιση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ).

Άρθρο 4 §6θ «Εντός της ζώνης Δ2 Γουδή επανεξετάζεται στα πλαίσια του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), η ανάγκη επιπλέον δόμησης στην ιδιοκτησία της ΕΥΠ, η οποία είχε προβλεφθεί στο από 19/10/2001 Πρ. Διάταγμα»

γ) Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην πρόταση της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων για νέες κατασκευές εντός της έκτασης του φυτωρίου στον πυρήνα του πάρκου (Δ1), όπως:

 • Κτηνιατρική κλινική – καταφύγιο των αδέσποτων ζώων σε έκταση 2 στρεμμάτων
 • Κτίριο Δ/νσης Πρασίνου (επιπλέον δόμησης 2.000,00 τ.μ.)

 

 

6) Χώρος που περιβάλλει το κτήριο της Σχολής Χωροφυλακής

Ο Υπαίθριος χώρος που περιβάλλει το κτήριο της Σχολής Χωροφυλακής πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο Αθηναίων, ως χώρος πρασίνου και παράλληλα να αξιοποιηθεί το υπάρχον γήπεδο για ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Επισημαίνουμε την ομόφωνη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου 522/6-3-2014 πρόταση 5η (σελ. 5) «Άμεση παραχώρηση στο Δήμο Αθηναίων σε κοινή χρήση του χώρου πρασίνου που περιβάλλει το κτήριο της Σχολής Χωροφυλακής, ο οποίος ως χαρακτηρισμένος “κοινόχρηστος χώρος πρασίνου” πρέπει να αποδοθεί σε κοινή χρήση και ενοποίηση του με το παρακείμενο Δημοτικό Άλσος. Αξιοποίηση του γηπέδου από ερασιτεχνικά σωματεία της Αθήνας».

 

7) Χώρος που περιβάλλει το νοσοκομείο «Σωτηρία»

Συμφωνούμε με την ομόφωνη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄ αριθ. 522/6-3-2014 πρόταση 6η σελ. 5: «Παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδου) εντός του ΠΓΝ Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» και του αδόμητου χώρου που το περιβάλλει στο Δήμο Αθηναίων. Χρήση του γηπέδου και από ερασιτεχνικά σωματεία της Αθήνας. Λειτουργία του περιβάλλοντα του γηπέδου χώρου ως δημοτικό άλσος»

 

8) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ)

Υπάρχουν πολλά θέματα που η ρύθμισή τους παραπέμπεται στο μέλλον με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) που θα καταρτίσει το ΥΠΕΝ με βάση το νόμο 4685/2020

Κεφάλαιο 7.1.2.3 της ΣΜΠΕ

«Για τον περαιτέρω σχεδιασμό των πάρκων, την ανάπλαση και την περιβαλλοντική προστασία αυτών, την εξειδίκευση των χρήσεων γης, των όρων δόμησης κ.λπ., πρόκειται μετά τη θεσμοθέτηση του νέου Πρ. Διατάγματος να επακολουθήσει εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.)»

Ενδεικτικά αναφέρουμε με βάση το άρθο 4 της ΣΜΠΕ

 • 6α «Υφιστάμενες χρήσεις υγείας – πρόνοιας και εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και της Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να διατηρηθούν εφόσον συμπεριληφθούν στο Ε.Π.Σ.
 • 6δ Όροι ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού, προσπελασιμότητας κ.λπ. των κτιρίων
 • 6ζ Απαγορεύεται η ανέγερση ιερών ναών εκτός αν προσδιοριστεί χώρος από το Ειδικό Πολεδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ)
 • 6δ Επιτρεπόμενες χρήσεις κ.λπ. για το κτήριο Χωροφυλακής
 • 6ζ Απαγορεύεται η ανέγερση ιερών ναών εκτός αν προσδιοριστεί χώρος από το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ)
 • 6η «Δύναται να επιτραπεί η χωροθέτηση του Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΚΣΜΑ) με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ)
 • 6θ Εντός της ζώνης Δ2 επανεξετάζεται στα πλαίσια του ΕΠΣ η ανάγκη επιπλέον δόμησης στην ιδιοκτησία της ΕΥΠ, η οποία είχε προβλεφθεί με το από 19/10/2011 Πρ. Διάταγμα
 • 6κ Με το ΕΠΣ κρίνεται η αναγκαιότητα χώρων στάθμευσης περιφερειακά, αλλά και στον πυρήνα του πάρκου (υπόγεια κτίρια στάθμευσης) κ.λπ.
 • 6ν Προσδιορισμός όρων δόμησης κ.λπ. ακόμη και ανέγερση νέων κτιρίων στις ζώνες Δ2
 • 7γ Επιτρέπεται η διάνοιξη δρόμων εντός των ζωνών Δ2, καθώς και στα όρια αυτών με τις ζώνες Δ1 αν θεσμοθετηθούν με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ)

 

9) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η πάγια θέση μας είναι να απαγορευθεί στον πυρήνα του πάρκου η κυκλοφορία των οχημάτων ώστε να σταματήσει η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση της διαμπερούς κίνησης των οχημάτων (που διασπά την ενότητα του πάρκου) και της ατέρμονης στάθμευσης παντού των οχημάτων.

Αυτό προβλέπει (αν και δεν έχει δυστυχώς υλοποιηθεί με ευθύνη της πολιτείας) το Πρ. Διάταγμα (ΦΕΚ 187/Δ/2011), αλλά και η ΣΜΠΕ που συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 4 §2ι: «Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στον πυρήνα των πάρκων σε μη εγκεκριμένες από πολεοδομικό σχέδιο οδούς με παράλληλη κατάργηση αυτών των οδών ή μετατροπή τους σε πεζόδρομους / ποδηλατόδρομους».

Ο Δήμος Αθηναίων με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄ αριθ. 522/6-3-2014 3η πρόταση, ομόφωνα προτείνει: «Να καταργηθεί το υφιστάμενο δίκτυο στρατιωτικών δρόμων, με απαγόρευση κάθε διαμπερούς κίνησης οχημάτων, πλην των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Επίσης, για την αποτροπή της διαμπερούς κίνησης προτείνει ο υπηρεσιακός ήπιος δρόμος από τη Λεωφόρο Μεσογείων να ολοκληρώνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια να πεζοδρομείται πλήρως».

 

Δεν κρύβουμε την ανησυχία μας, απ΄ τη μέχρι τώρα πικρή εμπειρία, για το αν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν τα παραπάνω με δεδομένη τη μέχρι τώρα τακτική των Κυβερνώντων, αλλά και την ύπαρξη – λειτουργία στον πυρήνα του πάρκου όλων των πιο πάνω αναφερομένων ασύμβατων για πάρκο λειτουργιών (Μπάντμιντον, ΕΠΟ, Κτήρια Διοίκησης κ.λπ.)

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τη δραστήρια Επιτροπή Αγώνα και άλλους φορείς θα συνεχίσει χωρίς καμία επανάπαυση με ενότητα και πείσμα το μακρόχρονο αγώνα μας, ώστε επιτέλους να ολοκληρωθεί στο σύνολό του το συντομότερο δυνατόν το ενιαίο Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού και πυκνού πρασίνου, ανάσα ζωής για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

 

Συνημμένα: 1) Πρόταση της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

2) Παλαιότερο Σχέδιο της περιοχής (από τη μελέτη του ΕΜΠ)

                                    

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                     `                            Η Γραμματέας

 

Μ.Ζωίδης                                                                     Ε.Παπαδήμα

 

 

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Τηλ. Επικοιν. :  6941639001, 697888323,6948080518

Email.: ep.ag.goudi@gmail.com                                                                        Αθήνα 3/8/2020

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

    Αναρτήθηκε για διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) Προστασίας του Ορεινού Όγκου Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων.

   Η ΣΜΠΕ  έρχεται σε συνέχεια του νόμου 4685/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα,  με δυσμενείς διατάξεις για το περιβάλλον καθώς με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης  επιτρέπει τη δημιουργία ζωνών ειδικών χρήσεων, όπως οικιστικής και αγροτικής, οι οποίες εξουδετερώνουν την περιβαλλοντική προστασία, σε σημαντικό βαθμό.

      Έτσι με την ΣΜΠΕ προτείνεται η νομιμοποίηση ασύμβατων ή και παράνομων χρήσεων-λειτουργιών  στον Υμηττό:

-Η Ζώνη Α, απολύτου προστασίας της φύσης και των μνημείων, μετονομάζεται σε Ζώνη υψηλής προστασίας, διαιρείται σε δύο ζώνες  και στην νέα Ζώνη Α2 επιτρέπονται οι γεωργικές χρήσεις και η μελισσοκομία. Επιπλέον ασύμβατες χρήσεις που βρίσκονται εντός της Ζώνης Α, μεταφέρονται στη Ζώνη Ε1 ώστε να καταστούν συμβατές.

-Η Β περιφερειακή Ζώνη προστασίας, με χρήση για γεωργία, εκπαίδευση, υπαίθρια αναψυχή, πολιτισμό και αθλητισμό μειώνεται δραματικά υπέρ της διευρυμένης Ζώνης Ε, η οποία περιλαμβάνει πέντε υποζώνες και  προβλέπεται εκεί η συγκέντρωση  πλήθους ασύμβατων και παράνομων χρήσεων.

-Στην  νέα Ζώνη Στ4  νομιμοποιούνται αυθαίρετες οικιστικές πυκνώσεις.

      Εδικότερα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Μ.Π.Γουδή) στα κύρια στοιχεία του θεσμικού πλαισίου του νέου Π.Δ/τος  στο Κεφάλαιο 8 της ΣΜΠΕ αποσιωπούνται:                                                                                                                                 - Η απόφαση ΣτΕ 1970/2012 για την ακύρωση των οικοδομικών αδειών του κτιρίου του Μπάντμιντον, με σκοπό την παραμονή του αυθαίρετου κτιρίου, μεταφέροντας τον χώρο από τη Ζώνη Δ1 (Πυρήνας του Πάρκου) στη Περιφερειακή Ζώνη Δ2 χωρίς αναφορά στην απόφαση του ΣτΕ.

-Ομοίως και ο Ν.732/1977 που προβλέπει την παραχώρηση των 965 στρεμμάτων του Πυρήνα του Μ.Π.Γουδή από το ΤΕΘΑ στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί ερωτηματικά, δεδομένου ότι ο νόμος αυτός αποτελεί την αφετηρία και πρωταρχικό στοιχείο στη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου,        

      Επίσης χρήσεις Διοίκησης, που πρόσφατα νομοθετήθηκαν, σε αντίθεση με τις διατάξεις του Π.Δ. -187/Δ/2011 (στο πρώην Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας για στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας) μεταφέρονται από τη Ζώνη Δ1 στη Ζώνη Δ2 για νομιμοποίηση.

      Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν στην ΕΤΑΔ (πρώην Ολυμπιακά Ακίνητα) από τη Ζώνη Δ1 που βρίσκονται μεταφέρονται στη Ζώνη Δ2 και παραμένουν έτσι οι ασύμβατες λειτουργίες (ΕΠΟ, BADMINTON).

     Επίσης χώροι για γήπεδα για τις ομάδες ερασιτεχνικού αθλητισμού (υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σχολής Χωροφυλακής και υφιστάμενο γήπεδο στο Ν/Σ Σωτηρία) δεν προβλέπονται στους νέους σχεδιασμούς για το Μ.Π.Γουδή.

    Τέλος,  αρνητικό αποτύπωμα για το Μ.Π.ΓΟΥΔΗ  έχουν η προβλεπόμενη ανέγερση νέων κτιρίων της ΕΥΠ, στο Στρατόπεδο Βαρύτη και ο προβλεπόμενος χώρος στάθμευσης στον Πυρήνα για εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

    Συγκρίνοντας το ΠΔ -ΦΕΚ 187/Δ/2011, το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) και τις σχετικές μελέτες του ΕΜΠ και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ζ.Ε.Α. Μ.Π.ΓΟΥΔΗ) με την προς  διαβούλευση ΣΜΠΕ -νέο Π.Δ., παρατηρούμε ότι με τη νέα προωθούμενη διαδικασία και τις διαχρονικές ad hoc ρυθμίσεις που υιοθετούνται θα επιβαρυνθεί ο Πυρήνας (Ζώνη Δ1) του Μ.Π.Γουδή (κι όχι μόνο) και θα μειωθεί το ενιαίο πάρκο υψηλού πρασίνου  με έργα και δραστηριότητες που το υπονομεύουν.                                                                                       

    Επιπλέον οι καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ΣΜΠΕ, Φορέας διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή-Ιλισίων) καθώς και  τα πρόσφατα νομοθετήματα με τις αντιπεριβαλλοντικές διατάξεις τους,  επιδεινώνουν το φυσικό περιβάλλον .

    Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχική ανάγκη για το μέλλον μας και των παιδιών μας, αφού η απώλεια ζωτικών χώρων τόσο στα δάση-ορεινούς όγκους όσο και στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον έχει άμεση σχέση με  τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  και την εξάπλωση των ιώσεων-λοιμώξεων-ασθενειών.  

   Μελέτη του ΕΜΠ (2010) έχει δείξει ότι: ʺτο λεκανοπέδιο σήμερα έχει ανάγκη ένα σύνολο ελεύθερων χώρων πρασίνου, με μικρά συνοικιακά πάρκα ή πάρκα γειτονιάς, μεσαίου μεγέθους πάρκα και χώρους πρασίνου μητροπολιτικής σημασίας στους ελάχιστους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους τέτοιας κλίμακαςʺ (Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή, Ελληνικού κ.α.).ʺ

   Για τους πολίτες της  Αθήνας και γενικότερα του λεκανοπεδίου, το Μ.Π. ΓΟΥΔΗ αποτελεί ένα σημαντικό πόλο υπερτοπικού υψηλού πρασίνου συνδέοντας τον Υμηττό με τον αστικό ιστό. Είναι ο μοναδικός σήμερα ελεύθερος δημόσιος χώρος στην Αθήνα. Τον έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές και πρέπει να τον αποδώσουμε σώο και ει δυνατόν βελτιωμένο σε αυτές. Όταν η Αθήνα κατατάσσεται στην 4η θέση πριν το τέλος, σε όλο τον πλανήτη, αναφορικά με χώρους πρασίνου που αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο, είναι χρέος όλων μας η διάσωσή του, μαζί με την φυσική του συνέχεια τον Υμηττό, τον οποίο πολλοί επιβουλεύονται .

 

 

                                                                                                      Η Γραμματεία της Επιτροπής