ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Τηλ.Επικοιν.69449145296944914529, 69748883236974888323, 69744773886974477388

 

69449145296944914529, 69748883236974888323, 69744773886974477388

                                  Αθήνα 20-10-2015

ΥΠΟΜΝΗΜΑ    Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής

Κο Γιάννη Τσιρώνη

Κύριε Υπουργέ,

Ο Υμηττός εδώ και δεκαετίες αποτελεί στόχο γενικευμένης επίθεσης ενάντια στο δημόσιο και δασικό χαρακτήρα του από ιδιώτες, Εκκλησία, κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς.

Τον Ιούνιο του 2011 τροποποιήθηκε το από το 1978 Π.Δ για την προστασία του Υμηττού με το νέο Π.Δ 187/Δ/2011,ως αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι δεν επαρκούσε για την ανα­κοπή της αυθαίρετης αλλά και της νομότυπης δόμησης.

Παρά το γεγονός ότι το Π.Δ 187/Δ/2011 προσπάθησε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, δηλαδή και την προστασία του βουνού και την μακροχρόνια παράταση ασύμβατων και ετερόκλητων λειτουργιών, δεν άρεσε σε κάποιους ιδιοκτήτες πραγματικούς ή νομιζόμενους, διακατέχοντες και διεκδικητές εκτάσεων δασικών και γεωργικών, που οι φερόμενες ιδιοκτησίες τους είχαν ενταχθεί στις ζώνες προστασίας του βουνού, χάνοντας έτσι κάθε ευκαιρία εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας. Για αυτό ξεκίνησαν πόλεμο ενάντια στο νέο Π.Δ για τον Υμηττό με μία «βιομηχανία» αιτήσεων ακύρωσης με πρόσχημα την «προστασία του περιβάλλοντος»

Το ΣΤΕ πριν εκδώσει οριστική απόφαση απηύθυνε προδικαστικά ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο με την από 10-9-2015 απόφαση του, σύμφωνα και με την οδηγία 2001/42/ΕΚ όρισε ότι πριν την έκδοση του εν λόγω Π.Δ έπρεπε να προηγηθεί μελέτη περι­βαλλοντικών επιπτώσεων.

Η απόφαση αυτή δε μπορεί και δεν πρέπει να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και να ικανοποιήσει τις βλέψεις και τις ορέξεις νομότυπης και αυθαίρετης δόμησης, εμπορικών συναλλαγών στο δασικό χώρο από ιδιοκτήτες και καταπατητές. Αντίθετα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία διόρθωσης και άρσης των αντινομιών του Π.Δ 187/Δ/2011: Όπως στην περίπτωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, όπου εξακολουθεί να παραμένει ανεφάρμοστη η υπ΄αρ. 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ, για την ακύρωση των υπ΄αρ. 1 και 2 οικοδομικών αδειών του Μπάτμιντον και την αυτονόητη κατεδάφισή του, εφόσον η ύπαρξη και λειτουργία του κρίθηκε ότι παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος. Παραμένουν επίσης σε λειτουργία μέχρι το 2020 τα γραφεία της ΕΠΟ στον πυρήνα του πάρκου. Οι δυσαρμονίες αυτές είναι αναγκαίο ΤΩΡΑ να αρθούν.

Εν όψει της τελικής απόφασης του ΣΤΕ και της πιθανολογούμενης έναρξης της διαδικασίας εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ŸΝα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο το ισχύον καθεστώς προστασίας του Υμηττού.

ŸΝα απαλειφθούν οι προβλέψεις του Π.Δ187/Δ/2011 για την παράταση λειτουργίας μέχρι το 2026 του Μπάτμιντον και η παράταση μέχρι το 2020 των γραφείων της ΕΠΟ.

ŸΝα εφαρμοστεί επιτέλους η υπ΄αρ. 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ και να κατεδαφιστεί άμεσα το Μπάτμιντον.

ŸΝα ολοκληρωθεί το Σχέδιο Γενικής Διάταξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή με ενσωμάτωση των προτάσεων της Επιτροπής Αγώνα.

 Free via Skype