Παραθέτουμε ένα ακόμη υπόμνημα του συλλόγου μας προς το Δήμο Αθηναίων με Αρ. Πρωτ.: 1158/7-11-2012 εκφράζοντας την αγανάκτησή μας για την απαράδεκτη στάση του Δήμου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Αποκατάσταση στην προτέρα κατάσταση του πάρκου επί των οδών Μοισιόδακος και Αυγερινού.

Σας διαβιβάζουμε ομόφωνη κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, και των περιοίκων που συγκεντρώθηκαν στο σύλλογό μας στις 1/11/2012. Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την έντονη ανησυχία μας, για την αδυναμία επίλυσης εδώ και 7 χρόνια του θέματός μας: Δηλαδή της επαναφοράς του μικρού πάρκου στην προτέρα του κατάσταση με την κατάργηση της σκάλας σε όλο το μήκος της, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 2017/12-10-2009 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

«Αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την ανάκληση ακύρωση της υπ’ αριθ 774/26-3-2002 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά διαμόρφωση απότμησης των οδών Μοισιόδακος 29 και Αυγερινού με βαθμίδες».

Ας σημειωθεί ότι η παλιά υπ’ αριθ 774/26-3-2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάρθηκε μετά από αίτημα υποτίθεται περιοίκων, ενώ την πραγματικότητα ο μόνος κάτοικος της περιοχής ήταν η παρακείμενη ιδιοκτήτρια. Ο Σύλλογός μας όπως και όλοι οι περίοικοι είχαμε πλήρη άγνοια μέχρι το 2006 που ήρθαν συνεργεία του Δήμου να κατασκευάσουν τη σκάλα, αφού είχε ολοκληρωθεί η παρακείμενη οικοδομή. Επισημαίνουμε ακόμη πως ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης ακολούθησε την ίδια τακτική πριν μερικά χρόνια και σε άλλο κοντινό παρκάκι επί των οδών Αυγερινού και Αιτωλού. Απαιτούμε για μια ακόμη φορά να διαμορφωθεί ο χώρος (απαιτείται μικρός τοίχος αντιστήριξης επί της οδού Μοισιόδακος) με την πλήρη και οριστική κατάργηση της σκάλας που εξυπηρετεί μόνο τον παρακείμενο ιδιοκτήτη εξασφαλίζοντάς του ξεχωριστή πρόσβαση από το πάρκο στους ορόφους ενώ θίγει όλους τους κατοίκους αφού καταστρέφεται μεγάλο τμήμα του πάρκου. Επισημαίνουμε πως αν δεν κατασκευαστεί άμεσα τοίχος αντιστήριξης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διολίσθησης του πρανούς με συνέπεια όχι μόνο την καταστροφή του πράσινου (ήδη ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε) αλλά και πιθανό ατύχημα των παιδιών που παίζουν στο πάρκο για το οποίο θα είσθε αποκλειστικά υπεύθυνοι.

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Μ. Ζωίδης Η Γραμματέας Ε. Παπαδήμα