1736/28-2-2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Προς: Δήμαρχο, Πρόεδρο ΔΣ, Γενικό Γραμματέα, Αντιδημάρχους, Δημοτικούς,                                                 Διαμερισματικούς Συμβούλους Δήμου Αθηναίων

 

Θέμα: Να απαλλοτριώσει ο Δήμος Αθηναίων τα 2,5 στρέμματα του            οικοπέδου της ΔΕΗ επί της οδού Λάμψα (Αμπελόκηποι)

 Απευθύνουμε για μια ακόμη φορά έκκληση στο Δήμο Αθηναίων

 Να απαλλοτριώσει τα 2,5 στρέμματα του οικοπέδου της ΔΕΗ επί της οδού Λάμψα, που ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων αγώνων μας έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινο (ΦΕΚ 46/30-1-2003).

Ας σημειωθεί πως επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και η 7η Δημοτική Κοινότητα, έχουν εκφραστεί ομόφωνα για την ανάγκη της απαλλοτρίωσης (π.χ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2052/19-11-2007 "Αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την έναρξη διαδικασίας απαλλοτρίωσης χώρου πρασίνου επί της οδού Λάμψα", Απόφαση 7ης Δημοτικής Κοινότητας 45/2014)

Το κόστος της απαλλοτρίωσης θα είναι περίπου 750.000 ευρώ αν κρίνουμε από την τιμή μονάδος (300 ευρώ/μ2), με την οποία απαλλοτριώθηκαν ήδη από τις Κτιριακές Υποδομές (πρ. ΟΣΚ) τα υπόλοιπα 6 στρέμματα του οικοπέδου της ΔΕΗ (Απόφαση Κτ Υπ ΦΕΚ 402/31-12-2014).

Επισημαίνουμε πως όσο καθυστερεί η απαλλοτρίωση μεγαλώνει ο κίνδυνος να χαθεί οριστικά ο τελευταίος ελεύθερος χώρος, με την ανέγερση μεγαθηρίου στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ, που θα υποβαθμίσει δραματικά την περιοχή μας.

 

 Για το ΔΣ

   Ο Πρόεδρος                                                                            Η Γραμματέας

                      Μ. Ζωίδης                                                                          Ε. Παπαδήμα