Εκτύπωση
Κατηγορία: Παραδοσιακοί χοροί Παραδοσιακοί χοροί
Δημοσιεύθηκε : 03 Οκτωβρίου 2021 03 Οκτωβρίου 2021
Εμφανίσεις: 151 151

                                                                                                    

Δευτέρα:      5.00 μμ  Παραδοσιακοί χοροί ενηλίκων (αρχάριων) και τις

                    επόμενες ώρες προχωρημένων και πολύ προχωρημένων

 

Πέμπτη:        5.00 μμ ~  6.00 μμ             Παραδοσιακοί χοροί παιδιών (αρχαρίων)

                     6.15 μμ ~ 7.15 μμ              Παραδοσιακοί χοροί παιδιών (προχωρημένων)