Εκτύπωση
Κατηγορία: Ζωγραφική για παιδιά Ζωγραφική για παιδιά
Δημοσιεύθηκε : 12 Νοεμβρίου 2016 12 Νοεμβρίου 2016
Εμφανίσεις: 1005 1005

- Ζωγραφική για παιδιά
 (προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού)

  κάθε Tρίτη: 4-6 ετών 5.30μμ -6.30μμ
                  6-9 ετών 6.30μμ - 7.45μμ