Εκτύπωση
Κατηγορία: Παραδοσιακοί χοροί Παραδοσιακοί χοροί
Δημοσιεύθηκε : 15 Δεκεμβρίου 2015 15 Δεκεμβρίου 2015
Εμφανίσεις: 1239 1239

Δευτέρα: 

5μμ-7μμ   Δημοτικοί χοροί αρχαρίων                                               

6μμ-8.30μμ Δημοτικοί χοροί λίγο προχωρημένων

7μμ-10μμ   Δημοτικοί χοροί πολύ προχωρημένων