ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2018-2019

Δευτέρα: 4.30 μμ ~ 5.30 μμ Δημοτικοί χοροί νηπίων (4-6,5 ετών)

5.30 μμ ~ 7.30 μμ Δημοτικοί χοροί αρχαρίων (ενηλίκων)

6.30 μμ ~ 8.30 μμ Δημοτικοί χοροί λίγο προχωρημένων

7.30 μμ ~ 10.30 μμ Δημοτικοί χοροί πολύ προχωρημένων

Τρίτη: 5.30μμ ~  6.30 μμ Ζωγραφική για παιδιά 4 ~ 6 ετών

6.30 μμ ~ 7.45 μμ Ζωγραφική για παιδιά 6 ~ 9 ετών

6.00 μμ ~ 7.30 μμ Χορωδία για ενήλικους

8.30 μμ ~ 11.30 μμ Θεατρικό εργαστήρι για ενήλικες

 

Τετάρτη: 5.15 μμ ~ 6.15 μμ Θεατρικό παιχνίδι για προνήπια-νήπια

6.30 μμ ~ 7.30 μμ Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά Α' Δημοτικού

Πέμπτη: 5.00 μμ ~  7.00 μμ Πολυφωνικό τραγούδι

8.15 μμ ~ 10.30 μμ Κινηματογράφος (Έναρξη 10 Οκτωβρίου)

 

Παρασκευή: 5.15 μμ ~  6.15 μμ Θεατρικό παιχνίδι για προνήπια-νήπια

6.30 μμ ~ 7.30 μμ Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 3 ~ 4 ετών

(Oμάδα εκκίνησης)

Σάββατο: 12.00 μμ ~  13.15 μμ Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά

Β' τάξης και Γ' τάξης Δημοτικού

14.15 μμ ~  15.45 μμ Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά

Δ' τάξης Δημοτικού έως και Β' τάξης Γυμνασίου

 

Κυριακή: 6.00 μμ ~ 11.00 μμ Θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων προχωρημένων "Άπλετοι Κήποι"

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την συμμετοχή σας στα παραπάνω τμήματα στο τηλέφωνο 6946 509575 (Ντίνα Κλεφτοδήμου).