ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

- Φωτογραφία:
Kάθε Τετάρτη 8.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ. υπόγεια αίθουσα του Πάρκου ΚΑΠΑΨ (Λάκωνος 9)

Εισηγητής : Χρήστος Τόλης , www.behance.net/suburban

Πάρκο ΚΑΠΑΨ

Στιγμιότυπα από δράσεις

Οπτικοακουστικό υλικό